Belastingaangifte 2021 - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws
van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Belastingaangifte 2021
Belastingservice ouderenbonden
Vanaf 1 maart regelen wij de aangifte voor u.

Door de corona maatregelen is onze werkwijze hetzelfde als vorig jaar.
Wij komen niet bij u thuis, maar vragen u om de benodigde stukken bij uw invuller/ster in de bus te doen. Is dit niet mogelijk voor u, dan bespreekt u met de invuller/ster een andere oplossing. Wij verzorgen de aangifte verder op de vertrouwde manier.

De Belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden.
Als inkomensgrens geldt: voor een alleenstaande € 35.000,- en voor gehuwden / samenwonenden € 50.000,- per jaar.
Heeft u van de Belastingdienst een aangiftebrief ontvangen om aangifte te doen over 2021 en  wilt u gebruik maken van de Belastingservice ouderenbonden PCOB en UNIE KBO, dan kunt u zich vanaf 14 februari 2022 telefonisch aanmelden op:

telefoonnummer: 033-4806412      

Na aanmelding: Wordt er met u contact opgenomen door een belastinginvuller/ster bij u in de wijk. Samen bespreekt  u de vervolgstappen.
Let op !
Als u al meer van onze belastingservice gebruik heeft gemaakt, dan kunt u ook direct uw “eigen’’ belastinginvuller/ster bellen. Zijn of haar naam staat op de “meegeefbrief” die bij u is achtergelaten.
Leden die vorig jaar een machtigingscode ontvangen hebben voor het laten invullen van de aangifte, krijgen dit jaar automatisch persoonlijk een nieuwe machtigingscode toegestuurd in een witte blanco envelop. Bewaart u deze brief goed, de invuller/ster heeft de code nodig.

De kosten bedragen € 12,-
(een onkostenvergoeding voor reis-, kopieer- en printkosten) .

De volgende gegevens zijn nodig voor de belastingaangifte 2021:

  • De aangiftebrief die u van de Belastingdienst heeft ontvangen om aangifte te doen.
  • Alle jaaropgaven van inkomsten die u in 2021 heeft ontvangen van uzelf en van uw echtgenoot of partner: jaaropgaven van pensioenen, uitkeringen en bijverdiensten.
  • De WOZ – beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2020 en de jaaropgaven van de hypotheekverstrekker (alleen als u over een eigen koopwoning beschikt).
  • Afschriften van alle bankrekeningen. (spaar- en lopende betaalrekeningen).
  • Het gaat om de saldo’s op 1 januari 2021.
  • Rekeningen van specifieke zorgkosten / ziektekosten die u zelf heeft moeten betalen. Reiskosten die u zelf heeft gemaakt  i.v.m. zorgkosten (Let op: maar niet de kosten die onder het eigen risico vallen).
  • Bewijsstukken van gedane giften. De gift moet zijn gedaan aan een instelling die beschikt over een ANBI-verklaring van de Belastingdienst (Algemeen Nut Beogende Instelling).
  • De voorschotbeschikking van huur en zorgtoeslag 2021 en 2022.
  • De kopie / print van de aangifte 2020 (gemakkelijk om op terug te kijken).


Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud