Belastinginvulservice 2018 - de Senioor

Informatie over activiteiten
voor senioren in Amersfoort e.o.
Ga naar de inhoud
Belastingaangifte 2018
Belastinginvulservice Ouderenbonden
U belt, wij komen vanaf 1 maart de aangifte bij u thuis regelen.
Telefoonnummer 033 -4806412De belastingservice is bestemd voor gepensioneerde leden van ouderenbonden. Als inkomensgrens geldt: voor een alleenstaande € 35.000,00 en voor gehuwden/samenwonenden € 50.000,00 per jaar.

Heeft u van de Belastingdienst een aangiftebrief ontvangen om aangifte te doen over 2018 en wilt u gebruik maken van de Belastingservice ouderenbonden PCOB en UNIE KBO, dan kunt u zich op bovenstaand telefoonnummer aanmelden.
ANBO-leden dienen contact op te nemen met de landelijke organisatie
telefoonnummer 0348-466690.

Na aanmelding wordt er met u contact opgenomen door een belastinginvuller(ster) bij u in de wijk. Deze maakt met u een afspraak wanneer men bij u thuis komt invullen.

Let op! Als u al meer van onze belastingservice gebruik heeft gemaakt, dan kunt u ook direct uw  “eigen” belastinginvuller(ster) bellen. Zijn of haar naam staat op de  “meegeefbrief” die bij u is achtergelaten. Leden die vorig jaar een machtigingscode ontvangen hebben voor het laten invullen van de aangifte, krijgen dit jaar automatisch persoonlijk een nieuwe machtigingscode toegestuurd.

De invullers hebben allemaal hun ID-kaart of paspoort mee. Vraag er gerust naar, dan weet u zeker dat de goede man of vrouw bij u voor de deur staat.
De kosten bedragen € 12,00 (een vergoeding voor reis- kopieer- en printkosten).

De volgende gegevens zijn nodig voor de belastingaangifte 2018

   • De aangiftebrief die u van de belastingdienst heeft ontvangen om
aangifte te doen.

   • Alle jaaropgaven van inkomsten die u in 2018 heeft ontvangen van uzelf
en van uw echtgenoot of partner.

   • De WOZ-beschikking van de gemeente met peildatum 1 januari 2017 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker (als u over een eigen koopwoning beschikt).

   • Afschriften van alle bankrekeningen (spaar- en lopende betaalrekeningen).  Het gaat om de saldi op 1 januari 2018.

• Rekeningen van specifieke zorgkosten/ziektekosten die u zelf heeft moeten betalen. Reiskosten die u zelf heeft gemaakt i.v.m. zorgkosten. Let op: maar niet de kosten die onder het eigen risico vallen.

   • Bewijsstukken van gedane giften. De gift moet zijn gedaan aan een instelling die beschikt over een ANBI-verklaring van de belastingdienst (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Redactie van deze site: Henry Schotkamp.
Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud