Contact en officiële informatie - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws
van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud

  Afd. Amersfoort - Nijkerk
KvK: 32125424
Post & contactadres:
Katholieke Bond van en voor Ouderen afd. Amersfoort
Schimmelpenninckstraat 12,
3813 AJ Amersfoort

Het bestuur bestaat uit:
voorzitter
M.A. (Marion) van Hees (mavanhees@kpnmail.nl)
Secretaris
Penningmeester
M.F. (Martin) Palte (penningmeester@kboamersfoort.nl)

Rooster van aftreden
Marion van Hees, voorzitter                 1 januari 2020  - 1 januari 2024
Martin Palte, penningmeester     1 sept. 2020  - 1 sept. 2024
Aftredende leden zijn voor een periode van 4 jaar herkiesbaar.

Secretariaat/2e penningmeester
Ruby Davies
Leeghwater 57
3825 MR Amersfoort
06-57923607

e-mail en/of adreswijziging doorgeven:
Gerard Dorrestijn
U wordt verzocht wijziging van uw e-mailadres door te geven.
Dit in verband met versturen van de Nieuwsbrief.

Bank:
NL 83 INGB 0002519265 t.n.v. : KBO Amersfoort-Nijkerk.

Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud