Contributie 2022 - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws
van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Contributie 2022 KBO afd. Amersfoort-Nijkerk

Op de Algemene Leden Vergadering van 9 september jl. is er een tweetal besluiten genomen aangaande de contributie 2022:
Allereerst wordt de contributie opnieuw niet verhoogd.
Het tweede besluit betreft de leden die geen machtiging tot incasso hebben afgegeven. Besloten is dat voor degenen die vóór 1 april 2022 betalen, de contributie gelijk is aan die van degenen die wel een machtiging hebben afgegeven n.l. € 26,- voor een alleenstaande en € 46,- voor een (echt)paar
Voor diegenen die handmatig betalen en dit pas na 1 april 2022 doen, geldt
een verhoogd tarief van € 28,50 voor een alleenstaand lid en € 51,- voor een (echt)paar.

Ik ontvang uw betaling graag z.s.m. op rekening:
- NL83 INGB 0002 5192 65
- t.n.v.: KBO Amersfoort-Nijkerk
- met de vermelding: ‘Contributie 2022’

Voor KBO leden die wel een machtiging hebben afgegeven, geldt:
U betaalt € 26,- voor een alleenstaande en € 46,- voor een(echt)paar.
Bij deze leden wordt de overboeking van de contributie in de loop van maart automatisch geïncasseerd..

Bij voorbaat mijn dank voor uw medewerking.
Martin Palte
Penningmeester KBO Amersfoort-Nijkerk

Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud