Ledenvergadering KBO - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws
van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud

Uitnodiging voorjaars-ALV KBO

Wij zijn blij dat we u weer kunnen uitnodigen voor
de Algemene Leden (voorjaars) Vergadering van de KBO
op woensdag 20 april om 10.00 uur
in onze Sociëteit, Scheltussingel 81
De agenda voor deze vergadering vindt u hieronder:

  1. Opening
  2. Herdenking overledenen
  3. Notulen vorige vergadering
  4. Jaarverslag 2021 - Jaarrekening en kascommissie 2021 - Vaststelling van de jaarstukken en decharge van het  bestuur - Definitieve Begroting 2022
  5. Benoeming nieuwe kascommissie, 1 lid aftredend
  6. Afscheid secretaris bestuur, Margreeth Sjamaar

Korte pauze

Lezing: “De binnenstad zoals het was” Veranderingen in ruim honderd jaar in beeld gebracht door Jan Carel van Dijk.

Wilt u uw komst vooraf doorgeven vóór 10 april i.v.m. het aantal personen,
zodat wij u op een goede manier kunnen ontvangen?
Een PDF van de stukken voor de vergadering zijnde het Jaarverslag 2021 en het
Financieel Jaarverslag 2021 kunt u hier bekijken en/of downloaden.

Met vriendelijke groet,
Namens Bestuur KBO Amersfoort/Nijkerk
Margreeth Sjamaar, secretaris KBO Amersfoort/Nijkerk margreeth.sjamaar@hetnet.nl,
tel. 033 4723570


Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud