Lezing functie vrouwen in orthodoxe kerk - de Senioor

Informatie over activiteiten
voor senioren in Amersfoort e.o.
Ga naar de inhoud
Lezing over functie vrouwen in orthodoxe kerk

Aartspriester Stephan Bakker van de Russisch-orthodoxe parochie in Amersfoort verzorgt op vrijdag 11 oktober een lezing in het Wijkmuseum Soesterkwartier, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort.
Deze bijeenkomst vindt plaats in de Thema-kamer achter de museumwoning en begint om 16.00 uur.

Samen met zijn echtgenote Heleen leidt rector Bakker de kerk van de Heilige Cornelius de Honderdman (in de voormalige Sint Henricuskerk) aan de naburige Matthias Withoosstraat.
Zijn inleiding vindt plaats in de het kader van de Maand van de Geschiedenis, die dit jaar aan het thema 'Zij/Hij' heeft en waarover de vrijwilligers van het wijkmuseum ook een speciale expositie hebben ingericht. Naar aanleiding hiervan zal pastoor Bakker in het bijzonder de rol van de vrouw in zijn kerk toelichten. Zoals gebruikelijk is ook deze bijeenkomst gratis toegankelijk, maar vrijwillige bijdragen voor het museum blijven welkom.
Redactie van deze site: Henry Schotkamp.
Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud