NVVE gratis inloopspreekuur - de Senioor

Informatie over activiteiten
voor senioren in Amersfoort e.o.
Ga naar de inhoud
NVVE gratis inloopspreekuur in Amersfoort


in de hal van het Eemhuis,  Eemplein 71-77, 3812 EA Amersfoort,
5 februari van 14.00-15.00 uur.

Informatie over alles wat met keuzes rondom het zelfgekozen levenseinde te maken heeft.

Mensen hebben vaak wel wensen en ideeën over hun levenseinde, maar weten niet goed wat de (on)mogelijkheden zijn en wat er geregeld moet worden. Waarom is een wilsverklaring belangrijk? Hoe zit het met euthanasie bij dementie? Wat is een behandelverbod? Met deze en andere vragen kan iedereen tijdens het inloopspreekuur bij Gon Veltkamp aankloppen.

Informatie bij: Gon Veltkamp:
telefoon 033-4729647 of info@gonveltkamp.nl.


Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud