Oudste Europese Bijbel vertaling - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws
van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud

Wat was de eerste Europese taal, naast het Latijn en Grieks, waarin de Bijbel werd vertaald?
Dat was de vraag in de oktober 2021 uitgave van ons blad.
De Gotische Bijbel

De Bijbel, geschreven in het Hebreeuws (Oude Testament) en Grieks (Nieuwe Testament), is naar vrijwel elke taal vertaald. De complete Bijbel werd in eerste instantie vooral naar het Latijn vertaald, een taal met groot literair prestige in het Romeinse Rijk. Vertalingen naar “barbaarse” talenlagen minder voor de hand.

Toch besloot bisschop Wulfila (Gotisch voor “Wolfje) de barbaarse stammen van de Goten in de vierde eeuw hun eigen Bijbelvertaling te geven. Grote delen van deze vertaling hebben de tand des tijds ternauwernood doorstaan. De Goten hingen volgens latere katholieken een ketterse vorm van het christendom aan,
het arianisme.
Vrijwel geen enkel handschrift dat bewaard is gebleven is nog goed leesbaar, omdat latere schrijvers het kostbare perkament hergebruikten door de ketterse Gotische tekst te overschrijven met eigen Latijnse teksten.

De restanten van deze Gotische Bijbel zijn voor historici en taalkundigen van onschatbare waarde. De verwantschap in Germaanse taalfamilies is goed zichtbaar in de woordschat: zo is ik het woord voor “ik”, thu voor “jij”, guth voor “God” en dauhtar voor “dochter”.
Sommige woorden getuigen ook van grote creativiteit met taal: het woord voor “ring” is fingragulth (“vingergoud”) en een “raam” is een augadauro, wat letterlijk “oogdeurtje” betekent.

(met toestemming van Historisch Nieuwsblad)

Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud