Stichting "Vrienden Eemhaven" - SVE in Amersfoort - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Algemene informatie > Cultuur
De stichting heeft als doel de historische, economische en duurzame waarden van het Eemhavenkwartier te behouden en te versterken waarbij de leefbaarheid en de schaal van de menselijke maat voelbaar is. De stichting beziet daarbij de Eemhaven in haar grotere context, vanaf Havik tot en met de Kop van de Isselt.

Amersfoort is ontstaan aan de oevers van de Eem, de rivier die haar economische levensader is geweest gedurende vele eeuwen. Na een periode van verwaarlozing en verarming, als gevolg van veranderende vervoerstromen, is de stichting van mening dat de recent opnieuw ontdekte cultuurhistorische, economische en sociale waarde van het Eemhavenkwartier gebaat is bij een zorgvuldige en duurzame stedenbouwkundige ontwikkeling. Er dient een goed evenwicht gezocht te worden tussen de waarden vanuit het verleden, het heden en de kansen voor- en behoeften van de stad Amersfoort in de nabije en verre toekomst.

De stichting heeft bezwaar tegen plannen met intensieve en eenzijdige bebouwing direct aan de Eemhaven. Zij ziet dat dit van schadelijke invloed zou kunnen zijn op de ontwikkeling van omliggende omgeving op lange termijn en wil dat er meer kansen benut worden om meerwaarde voor het gebied te ontwikkelen.
De stichting wil haar doelstellingen bereiken in co-creatie met de stad, ontwikkelaars en gebruikers. Zij streeft ernaar dat er een breed gedragen collectieve ambitie tot stand komt, waarbij ook de verbinding wordt versterkt tussen Stadshart, Eemplein, Eemhaven, Gildewijk, De Nieuwe Stad en kop van de Isselt.

De stichting geeft een nieuwsbrief uit waarvoor u zich kunt inschrijven op de site www.eemhaven033.nl .
U vindt hier ook alle informatie over dit onderwerp.

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud