Stilstaan bij je eigen levenseinde - de Senioor

Informatie over activiteiten
voor senioren in Amersfoort e.o.
Ga naar de inhoud

         
GESPREKSGROEP

Gezamenlijk stilstaan bij je eigen dood
Denken en praten over de dood is voor de meeste mensen niet zo eenvoudig, een gespreksgroep kan daarbij helpen.

In een kleine groep praten over wat je bezig houdt bij je eigen levenseinde, die ver weg kan zijn of dichtbij. Het is geen rouwverwerkingsgroep en geen therapie. Met elkaar bespreken we thema’s die de deelnemers gezamenlijk kiezen.
  • Ervaringen met de dood van anderen: welke vragen roepen die op voor mijn eigen levenseinde?
  • Wat zou ik willen bespreken met mijn naasten en hoe doe ik dat?
  • Wat wil ik nu regelen om eigen regie te houden als ik zelf niet meer kan beslissen? En hoe kan ik dat doen?

Bijeenkomsten:
4 x op donderdagmiddag: 26 maart, 2/9/16 april 15.00-17.00 uur.
Plaats: Amersfoort
Gespreksleiding: drs. Gon Veltkamp (www.gonveltkamp.nl)
Aantal deelnemers 4-8 personen.
Kosten: 65,- Euro (voor leden HV en vrijwilligers van Humanitas 60,-)s.v.p. mailen naar info@gonveltkamp.nl
Met vermelding van:
Naam
lid HV/Humanitas: ja/nee
Telefoonnummer
Mailadres

U kunt ook bellen naar: 033-4729647/06-45446009

Bijeenkomst 1:
Welke ervaringen heb ik met de dood van anderen?
Welke vragen roepen die op voor mijn eigen levenseinde?
Wat is voor mij kwaliteit van leven?

Bijeenkomst 2
Wat is ‘af ‘ in mijn leven en wat wil ik nog afmaken?
Wat kan ik nu regelen om zoveel mogelijk eigen regie te houden in een fase waarin ik zelf niet of moeilijk meer kan beslissen?
Wat wil ik daarvoor nu regelen? Wat helpt daarbij en wat belemmert?

Bijeenkomst 3
Wat kan ik nu regelen voor de fase na mijn overlijden: uitvaart, testament, zorg om nabestaanden?
Wat wil ik daarvoor nu regelen? Wat helpt daarbij en wat belemmert?

Bijeenkomst 4
Met wie wil ik wensen over mijn levenseinde bespreken en hoe doe ik dat?
Wat wil en mag ik vragen van mijn naasten?
Welke thema’s zijn blijven liggen die ik nog wil bespreken?


Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud