Tesselschade Arbeid Adelt - de Senioor

Informatie over activiteiten
voor senioren in Amersfoort e.o.
Ga naar de inhoud
Ada van der Heide over Tesselschade Arbeid Adelt
in Wijkmuseum Soesterkwartier

Ada van der Heide uit Baarn is op vrijdag 22 november om 16.00 uur te gast in het Wijkmuseum Soesterkwartioer, Sint Bonifaciusstraat 61 in Amersfoort.
In de Thema-kamer achter de museumwoning vertelt zij dan bijzonderheden over de Algemene Nederlandse Vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt (TAA).

Deze inleiding vindt plaats ter gelegenheid van de expositie 'Zij/Hij' die hier tot eind december te zien is. TAA biedt kansen aan vrouwen die onvoldoende geld hebben om een opleiding of een studie te betalen en te volgen om daardoor economisch zelfstandig te worden.

Als eerste Nederlandse vrouwenvereniging werd TAA in 1871 door Louise Wijnaendts en Betsy Perk ('Strijdsters voor vrouwenrechten') opgericht. Om geld voor haar activiteiten in te zamelen houdt de afdeling Het Gooi van TAA ieder najaar verkopingen waarop geschenken voor Sint Nicolaas en Kerstmis worden verkocht.

Dit jaar zijn deze markten op vrijdag 22 (van 11.00 tot 17.00 uur) en zaterdag 23 november (van 11.00 tot 16.00 uur) in kasteel Groeneveld, Groeneveld 2 in Baarn.

De bijeenkomst in het wijkmuseum is gratis toegankelijk, maar vrijwillige bijdragen zijn welkom

Redactie van deze site: Henry Schotkamp.
Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud