Welk dier? - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws
van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Vraag van de maand
Welk dier is vernoemd naar zijn/haar vindplaats?
De kanari

De geschiedenis
Van Serinus canaria naar Serinus canaria domestica
(Een deel van)Beschrijving van de natuurhistorische ontwikkeling van de kanarie, door: Henk van der Wal
De taxonomie – naamgeving – van de kanarie.
De kanarie dankt zijn naam aan de oorspronkelijke herkomst, de Canarische eilanden. Deze eilanden worden ook wel aangeduid met de Latijnse naam “canariae insulae” wat eigenlijk “eilanden van honden” betekent. Op deze eilanden kwamen namelijk veel honden voor (canis betekent hond).
Nu is het in de natuurhistorie gebruikelijk dat aan ieder diersoort een Latijnse naam wordt toegekend. Er zit een systeem in die wetenschappelijke naamgeving, die evenwel door diverse ornithologen steeds weer wordt aangepast en uitgebreid. Veelal is het uitgangspunt de indeling zoals die in 1785 door C. Linnaeus is opgesteld.
Maar vóór Linnaeus waren er al kanaries en in antiquarische dierenencyclopedieën worden de volgende namen aangetroffen:
– Passeribus canariensibus Passer canarius
– Passera di Canaria Passer canariensis
– Serin des Canaries
– 1580 C.Gesner, Thierbuch pag. 62
– 1599 Aldrovani. Avi. tom 2, pag. 814
– 1622 G.P.Olina. Uccelliera, pag 7
– 1760 M.J.Brisson, Ornithologie, tom 3, pag 184
– Albin, tom 1, pag. 57
Op verschillende, vaak erg uitgebreide, wijze wordt de classificatie van de kanarie aangegeven.
De “wilde” kanarie wordt aangegeven met de naam Serinus canaria.
De Serinus canaria is in de afgelopen 500 jaar door een selectief domesticatie proces (het veranderen in een huisdier)
zodanig vervreemd van de wilde kanarie dat nu gesproken kan worden van een ondersoort; Serinus canaria domestica
De kanarie zoals we die nu kennen is dus niet dezelfde kanarie zoals die vroeger in “het wild” voorkwam.
Als u wilt reageren, kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud