Van de bestuurstafel - januari 2024 - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Van het bestuur > PCOB Amersfoort

                    

Van de bestuurstafel - januari 2024


We mogen terugkijken op een geslaagde Adventsmiddag.
Alle aanwezige leden – dat waren er helaas niet zoveel – hebben een fijne
middag gehad. Dus is het fijn als dat volgend jaar weer zo kan plaatsvinden.

Voor het nieuwe jaar (2024) wens ik u gezondheid en Gods zegen toe.

De fusie tussen PCOB en de ANBO is vanaf 1 januari 2024 een feit.
Het hoofdkantoor gaat verhuizen naar Woerden naar het huidige gebouw van de ANBO.
Zoals eerder gemeld, gaat de afdracht aan het landelijk bureau van de PCOB/ANBO omhoog. We betreuren deze ontwikkeling, maar blijven ons inzetten voor onze leden. Die zijn gediend met de voortzetting van onze goede
samenwerking met de KBO Amersfoort/Nijkerk.
Op de komende jaarvergadering zullen we e.e.a. nader toelichten en uw
mening daarover vernemen.

Wat betreft het Magazine gaat het aantal nummers in een jaar terug naar acht nl. 31/1, 12/3, 23/4, 4/6, 23/7, 3/9, 22/10 en 3/12.
NIEUWS&INFO gaat 11 keer per jaar verschijnen aan het eind van de maand behalve in juli. Om de bezorgers niet extra te belasten zal er af en toe iets geschoven worden met de bezorgdata. Zo zal bijvoorbeeld het Magazine van 12/3 zal pas eind maart tegelijk met de INFO worden bezorgd.

Noteert u alvast de datum voor de jaarvergadering:
donderdag 28 maart
Nadere informatie volgt.

Namens het bestuur: Jan van der Lee
Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud