Contributie PCOB 2024 - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Van het bestuur > PCOB Amersfoort

                    


Contributie PCOB 2024

Op de Algemene Leden Vergadering van 29 maart 2023 is op basis van de begroting voor 2024 besloten
om de contributie voor het komend jaar vast te stellen op:

€ 32,50 voor een individueel lid;
€ 53,50 voor een echtpaar (of een ander leefverband).

Bij de leden die toestemming tot automatische afschrijving hebben gegeven zal deze eind januari 2024 plaatsvinden.
Zij die daarvoor (nog) geen toestemming hebben gegeven ontvangen in januari een brief met het verzoek de contributie over te maken.

Er zullen ook dit jaar dus geen
acceptgirokaarten worden verzonden.
Deze zijn immers halverwege dit jaar (helaas) afgeschaft.

Martin Palte Penningmeester PCOB

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud