Sociale wijkteams in de regio Amersfoort - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Algemene informatie > Zorg en welzijn

Snel hulp bij problemen. Voor uzelf, uw gezin of iemand anders.

Het Wijkteam biedt hulp en ondersteuning dichtbij huis. Neem contact met ons op bij vragen en zorgen over bijvoorbeeld uw gezin, de opvoeding van uw kinderen, echtscheiding, huiselijk geweld, psychische problemen, werkloosheid, geld, eenzaamheid of overlast.

Amersfoort heeft 9 Wijkteams. In het Wijkteam werken professionals op het gebied van jeugdzorg, opvoeding van kinderen, gezondheidszorg, welzijn, woonbegeleiding, psychische problemen, ouderenzorg en andere zorgberoepen. Ze werken samen in een team in de wijk.

Kijk voor uitgebreide informate op de site

Contact
Bel 033 4694869 of stuur een e-mail naar wijkteam@wijkteam-amersfoort.nl.
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud