Zorgzame gemeenschappen - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Algemene informatie > Zorg en welzijn > Leef 3.nu

Rubriek van


door Petra Bergstra

Bouwen aan
Zorgzame Gemeenschappen

In mijn rol als Leefconsulent komen geregeld zorgen naar voren over een klein en afnemend netwerk of vriendenkring. Hoewel ik deze problemen graag direct zou oplossen, begrijp ik dat we elkaar daarvoor nodig hebben.
Rubriek van Leef3.0

Onlangs organiseerde Marion van Hees, voormalig voorzitter en nog steeds gepassioneerd bezig met het behartigen van de belangen van ouderen, een lunch. Ze had een gemêleerd gezelschap uitgenodigd, waaronder een stafmedewerker van IndeBuurt033, de coördinator van Hooglandse Maatjes, en ik namens Leef3.nu.

Onderwerpen als 'hoe houd je het leven op oudere leeftijd leuk', het durven vragen van hulp, en het creëren van zorgcirkels, waar Marion een groot voorstander van is, kwamen voorbij. Ouderen kunnen meer afhankelijkheid ervaren, terwijl vriendschappen wegvallen door ziekte of overlijden. Soms veranderen vriendschappen, omdat iedereen het ouder worden anders ervaart. Dit kan betekenen dat men minder op vriendschappen kan bouwen dan vroeger.

In Amersfoort wordt hier veel over gesproken, bijvoorbeeld onder de noemer ‘Zorgzame Buurten‘.
Een goed voorbeeld hiervan zijn de thuisplusflats in Rotterdam, die regelmatig in het nieuws zijn.
Het idee is om meer naar elkaar om te kijken in  de eigen buurt en meer voor elkaar betekenen. Samenwerkingen tussen de woningbouwcorporaties, gemeenten, zorgorganisaties en andere instanties weten elkaar hier steeds beter in te vinden.

Leef3.nu richt zich op het langer zelfstandig thuis wonen. Hierbij is een goede sociale basis van groot belang. Naast het aanbieden van diensten organiseren we geregeld activiteiten om kennis of vaardigheden op te doen, waarbij ontmoeting centraal staat, denk hierbij aan onze kookcursus voor mannen, het In Balans beweegprogramma en de LEEFFit Senioren sport . Hieruit zien we hechte groepen ontstaan, die elkaar ook aanmoedigen om
andere activiteiten te bezoeken. Als Leefconsulent kom ik steeds meer bekende gezichten tegen op verschillende locaties.

Ik nodig u graag uit om eens een kijkje te nemen in de agenda van Leef3.nu. In juni is er de informatiebijeenkomst over zelfredzaamheid en de veiligheidsbingo.
In het najaar staan er meerdere cursussen op de planning.

Wilt u graag op de hoogte gehouden worden?
Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief op www.leef3.nu/nieuwsbrief

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud