KBO terugblik op 2023 - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Van het bestuur > KBO Amersfoort/Nijkerk


KBO terugblik op 2023

2023 was voor de KBO een belangrijk jaar.
Op de ALV van december heb ik een presentatie gegeven
waarin ik vanuit de achtergrond van de twee belangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren de gang van zaken in 2023 heb geschetst.

2011-1 jan KBO Noord-Brabant treedt uit de Unie KBO
2017   KBO en PCOB besluiten samen op weg te gaan met als doel om tot een fusie te komen. Deze fusie verliep helaas heel slecht en na veel gedoe besloten 4 bonden van de KBO uit de Unie te treden. Dit betekende het einde van de fusie.

De tijdlijn in 2023 verliep daarna als volgt:
2023 1 jan 4  bonden KBO treden uit de Unie KBO ( Limburg, Gelderland, N-Holland en Overijssel)
19 mrt   Bond Utrecht wil doorgaan met Unie en PCOB
30 jun   Er blijkt geen draagvlak voor het doorgaan van de Unie KBO
8 sept   Provinciale vergadering bond Utrecht met als belangrijkste vraag: opheffen of doorgaan.

Belangrijkste op te lossen problemen:
   - Magazine
   - Ledenadministratie
   - Doorgaan belastingservice
   - Kortingen: verzekeringen, energie
19 sept   Oriënterend overleg bestuur afd. Amersfoort met voorz. KBO Gelderland
15 nov   Provinciale vergadering bond Utrecht met als belangrijkste conclusie: doorgaan
Voor genoemde problemen wordt tot oplossingen besloten i.s.m. N-Brabant
16 nov   PCOB en ANBO besluiten tot fusie

Voor 2024 betekent dit het volgende:
Provinciale bond blijft in 2024 bestaan: evaluatie einde jaar
Voor het magazine wordt gekozen voor ONS i.s.m. Gelderland en Overijssel (Midden Nederland)
Verschijnt 11 x per jaar iedere maand. Alleen juli/aug nummer
Ledenadministratie: LeaWeb. Dit is de basis van onze huidige ledenadministratie. Weinig
wijzigingen
Belastingservice blijft gehandhaafd
De kortingen blijven hetzelfde

Geen of positieve gevolgen voor financiën: geen contributieverhoging.

In de ALV van december jl. is het bovenstaande besproken.
Duidelijk was dat de stormachtige ontwikkelingen in 2023 onverwacht geen negatieve gevolgen hebben voor de leden van de  KBO Amersfoort in 2024. Sterker nog: er zal één magazine per jaar meer ontvangen worden door de leden.
Wel leidt e.e.a. tot meer werk voor secretariaat, ledenadministratie en penningmeester. Wij vragen u daarmee rekening te houden als u een beroep doet op één van de vrijwilligers die deze functie uitoefenen. Bij voorbaat dank.

Martin Palte
Penningmeester KBO Amersfoort-Nijkerk

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud