KBO contributie 2024 - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Van het bestuur > KBO Amersfoort/Nijkerk


Contributie 2024
KBO afd. Amersfoort-Nijkerk
Enige mededelingen aangaande de contributie 2024

Allereerst heeft de ALV in december 2023 besloten dat de contributie opnieuw niet wordt verhoogd.

Voor leden die geen machtiging tot incasso hebben afgegeven:
De leden die vóór 1 april 2024 betalen, betalen hetzelfde als degenen die wel een machtiging hebben afgegeven n.l. € 26,- voor een alleenstaande en € 46,- voor een (echt)paar.
Ik ontvang uw betaling graag z.s.m. op rekening:
- NL83 INGB 0002 5192 65
- t.n.v.: KBO Amersfoort-Nijkerk
- met de vermelding: ‘Contributie 2024’
Wilt u s.v.p. voor deze handmatige betaling eerst even nakijken of u gemachtigd heeft?
Controle en terugstorting is nogal tijdrovend voor penningmeester en secretariaat!

Voor diegenen die handmatig betalen en dit pas na 1 april 2024 doen,
geldt een verhoogd tarief van € 28,50 voor een alleenstaand lid en € 51,- voor een (echt)paar.

Voor KBO leden die wel een machtiging hebben afgegeven, geldt:
U betaalt € 26,- voor een alleenstaande en € 46,-  voor een (echt)paar.
Bij deze leden wordt de overboeking van de contributie in de loop van het eerste kwartaal automatisch geïncasseerd.

Indien u ons alsnog wilt machtigen tot incasso kunt u een formulier aanvragen bij het secretariaat (Mevr. Ruby Davies) tel. 06-57923607 of per e-mail secretariaat@kboamersfoort.nl.
I.v.m. tijdsbesparing en vermindering van werk stellen wij dit zeer op prijs.

Bij voorbaat mijn dank voor uw medewerking.
Martin Palte
Penningmeester KBO Amersfoort-Nijkerk


Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud