Belastingdienst bij een overlijden - de Senioor - KBO/PCOB Amersfoort-Nijkerk

Met o.a. actuele informatie en nieuws van KBO/PCOB Amersfoort/Nijkerk
Ga naar de inhoud
Algemene informatie
Onlangs las ik een artikel over een onderwerp dat niemand leuk vindt, maar waar we toch weleens mee geconfronteerd kunnen worden. En dan is het handig, als je weet wat je moet doen. Ik heb het gelezen in het blad van de KBO Waalwijk en wil het graag met u delen.
Annemarie MensingaWat moet u regelen met de Belastingdienst na een overlijden.

Als een naaste overlijdt, is dat heel ingrijpend. En al staat uw hoofd er niet naar, financieel moet u het een en ander op een rij zetten, bijvoorbeeld voor toeslagen of de inkomstenbelasting. Wat u precies moet regelen, hangt af van de situatie van de overledene en eventueel van  uw eigen situatie.
Op www.belastingdienst.nl/nabestaanden vindt u meer informatie. Met de checklist nabestaanden kunt u een overzicht maken van wat u in uw situatie moet regelen. U kunt ook bellen met een medewerker van de BelastingTelefoon voor nabestaanden op 0800-2358354 (gratis).

Vier tips om u op weg te helpen:

1. Recht op toeslag controleren
Toeslagen van een overledene worden automatisch gestopt of overgezet op naam van de partner/medebewoner. Let op: het inkomen van een achterblijvende partner verandert vaak door een overlijden, bijvoorbeeld door een nabestaandenpensioen of doordat de hoogte van de AOW verandert. Controleer daarom op www.toeslagen.nl of uw gegevens nog kloppen. Had u samen nog geen toeslagen? Misschien hebt u daar nu wel recht op. Maak een proefberekening op www.toeslagen.nl.

2. Postadres contactpersoon doorgeven aan de Belastingdienst
Dit kunt u doen via het formulier dat binnen vier weken na het overlijden op het adres van de overledene binnenkomt.

3. Nabestaandenmachtiging aanvragen
Met de nabestaandenmachtiging kunt u belastingzaken en toeslagen van een overledene online regelen. De machtiging is digitaal en wordt aan uw DigiD gekoppeld. Vanaf een week na het overlijden kunt u een nabestaan­denmachtiging aanvragen via het online formulier "Aanvraag nabestaandennachtiging". Het is verstandig om de aanvraag tijdig te doen en niet te wachten tot het laatste moment. Van 1 maart tot 1 mei kan het druk zijn.

4. Voorlopige aanslag aanpassen
Een voorlopige aanslag waarbij de overledene een bedrag terugkreeg, zet de Belastingdienst meteen stop. U hoeft dan als nabestaande niets te doen. Gaat het om een voorlopige aanslag met een te betalen bedrag? Dan moet u de verandering wel zelf aan de Belastingdienst doorgeven. Dat kan met het formulier "Verzoek of
wijziging voorlopige aanslag". Bent u de fiscale partner
van de overledene en krijgt u zélf een voorlopige aanslag? Geef dan ook de verandering in uw situatie door. Zo voorkomt u dat u achteraf moet terugbetalen.
Nabestaanden hebben vaak behoefte aan overzicht. Het team van de Belasting/Telefoon voor nabestaanden 0800-2358354 (gratis) helpt u graag verder.
Dat zorgt voor rust in een moeilijke periode.

Als u wilt reageren,
kunt u mailen naar het bij het betreffende artikel vermelde e-mail adres,
of indien algemeen naar: redactie@de-senioor.nl
Terug naar de inhoud